onsdag, februari 11, 2009

Grupp, produkt och event på facebook

Nu finns det grupper, produkter och events för olika mässor på Facebook . Grupp är mer statiskt i sin layout och produktsidan är mer lättdesignad. Till båda kan man knyta ett event. Produktsidan fungerar lite som en fanclub som kan ligga kvar en längre tid medan eventet är en engångshändelse. Från FB kan man skicka ut små meddelenaden om saker som är på gång, nyheter att dela med sig av till alla fans.

Här hittar du
Vildmarks grupp
Vildmarks produkt (som jag tycker har lite mera liv)
Vildmarks event

Nordiska trädgårdars event

Boksalongens event

Inga kommentarer: